Město PinsBurg 2020 - 2024

PinsBurg prezentuje strategický plán na období 2020 až 2024. 

Naše úspěchy nevznikají náhodou, ale promyšleným designem. Sdílení strategie nám umožňuje spolupracovat, s našimi skvělými komunitami. Město proto poskytuje nejlepší podmínky pro život, pro všechny.

Udělejme si nejlepší život jaký můžeme, společně!

Bezpečné a prosperující čtvrti

Spolupráce s komunitami při vytváření úplných, propojených, bezpečných čtvrtí a pěších prostranství. Město chce povzbuzovat lidi, aby se setkávali, vzájemně se ovlivňovali a budovali vztahy prostřednictvím inkluzivních programů, služeb, akcí a skvělých veřejných míst.

Transparentní město

Transparentnost a odpovědnost vůči občanům, snadný přístup k informacím, pozitivní zkušenost se zákaznickým servisem a smysluplné příležitosti k účasti na demokratických procesech ve městě. Vytváření transparentních a odpovědných schémat není jenom módní, je to nezbytné.

Modernizace agendových informačních systémů města Pinsburg

Modernizace agendových informačních systémů města Pinsburg

Otevřít Modernizace agendových informačních systémů města Pinsburg

Strategie rozvoje nemotorové dopravy

Podpora nemotorové dopravy přináší zlepšení podmínek pro všechny účastníky provozu, vytváří podmínky pro pohyb cyklistů chodců, maminek s kočárky, seniorů a handicapovaných.

Infrastruktura nemotorové dopravy slouží dopravě, sportu i rekreaci a aktivnímu odpočinku. Podpoří rozvoj turistického ruchu a odlehčí motorovou dopravu.

Udržitelné prostředí a infrastruktura

Vytváření dobře naplánované, spravované a nákladově efektivní infrastruktury a zelených ploch, které mohou podporovat dlouhodobé potřeby komunity. Podporováním postupů šetrných k životnímu prostředí - a zároveň podporou růstu a rozvoje - podporováním krásné komunity pro budoucí generace.

Efektivní odpadové hospodářství

Efektivní odpadové hospodářství

Otevřít Efektivní odpadové hospodářství
Strategie koridoru řeky Monongahela

Strategie koridoru řeky Monongahela

Otevřít Strategie koridoru řeky Monongahela

Efektivní veřejné služby

Poskytování kvalitních veřejných služeb, které spolehlivě a efektivně splňují každodenní očekávání občanů. Implementace technologií a inovací za účelem zlepšení financí, IT, lidských zdrojů, zařízení a dalších interních funkcí. Podpora aktivních a vášnivých zaměstnanců vede k vyšší produktivitě a spokojenosti na pracovišti.

Silná a odolná ekonomika

Pro vytvoření dynamického a prosperujícího města je nezbytná podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem s cílem vytvořit atraktivní hospodářské prostředí

Menu